Non-profit

In een omgeving waarin u niet alleen verantwoording moet afleggen aan uw eigen organisatie, maar ook aan toezichthouders en derden (stakeholders) is betrouwbare, tijdige en volledige managementinformatie een must. Voor het beheersen en sturen van uw organisatie is een koppeling van een gedegen planning- & controlcyclus aan uw strategisch beleidsplan daarin van essentieel belang. Daarbij worden verschillende beleidsterreinen zoals personeels-, huisvestingsbeleid en financieel beleid op elkaar afgestemd.

 

Figuur “Management Control”

Met ervaring in onder andere onderwijs, zorg en Sociale Werkvoorziening is Hummeling Financieel Management een betrouwbare partner voor Non-profit organisaties. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch 06-36464944.